ACTIVITATI
EXTRASCOLARE

Ne propunem să contribuim la educația copiilor si tinerilor în cadru extrașcolar, inducandu-le sentimentul de mândrie naționala pentru valorile istorice, geografice, spirituale, de cultură și artă care individualizează România ca o țară de prim rang între țările lumii, dincolo de momentul istoric și economic actual.
Cine suntem Oferte si excursii

Vorbim de valori perene si lansam programul cultural ROMANIA MEA !